Annat kul!

Här hittar du "övriga" länkar inom döv-området!

Stiftelsen Tecken i Tiden

Hjälpmedelsinstitutet

Amerikanska teckenspråket - en lektion

Specialpedagogiska institutet

Cochlea implantat

Signwriting, idé i USA

Svenskt digitalt teckenspråkslexikon!

Tillbaka till länkar

Tillbaka till huvudsidan