Dövskolor i Sverige och utomlands

 

Östervångsskolan i Lund

Kristinaskolan i Härnösand

Manillaskolan i Stockholm

Birgittaskolan i Örebro

Vänerskolan i Vänersborg

Åsbackaskolan för utvecklingsstörda, döva & hörselskadade elever

Hällsboskolan, specislskola för elever med språkstörning

Ekeskolan för synskadade med ytterliggare funktionsnedsättning

Riksgymnasiet för döva & hörselskadade i Örebro

Universitetet för döva i USA

Specialskolemyndigheten

Tillbaka till länkar

Tillbaka till huvudsidan