Föreningar!

Här hittar du länkar till en del föreningar inom området döva och teckenspråk.

DHB Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn

FSDB Föreningen Sveriges DövBlinda

Stockholms dövas datorförening

DHR De Handikappades Riksförbund

SDR Sveriges Dövas Riksförbund

Finlands Dövas Förbund

Danska Døvas Förbund

Norges Døveförbund

Felag Heyrnarlausra, Island

Skånes dövas hundklubb

Vuxendöva i Sverige

Malmö dövas förening

Stockholms dövas förening

Helsingborgs dövförening

Skånes dövas länsförbund

Sveriges Dövas Idrottsförbund, SDI

Tillbaka till länkar

Tillbaka till huvudsidan